Tänk på att du måste markera valet [Jag tar med egen tolk] för att få ta med någon som hjälper dig med språket.