Riskutbildning del 1 MC

  • Giltig legitimation
  • Du skall vara nykter
  • Du ska förstå det språket som läraren pratar
  • Du skall aktivt delta i utbildningen
  • Pris: 1600:- 

Teori

Den här kursen är en teoretisk kurs där vi diskuterar och funderar över farorna med att köra motorcykel. Vi tar upp allt från typ av motorcykel till ålder på föraren. 
På denna kursen har du möjlighet att få fundera saker du har hört andra säga. Är det så att allt som folk säger är helt rätt?

0011_0391

Övrigt

När du kommer till oss, kommer vi att vilja se en legitimation. Detta för att vi ska veta, att rätt person genomför utbildningen.
Du kommer också att få blåsa i en alkometer, 
våran gräns är 0,0 ‰.
Sedan ska du aktivt delta under hela utbildningen.
Här kan du läsa föreskriften vi följer. TSFS 2009:26