Tänk på att du måste markera valet [Jag behöver ta med tolk] för att få ta med någon som hjälper dig med språket.