Vi följer riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten gällande smittrisker.

Umeå Trafiksäkerhetscenter har mot bakgrund av rådande läge beslutat att elever, kunder samt anställda som inte är full vaccinerade och har träffat coronasmittad person inte ska delta på utbildning hos Umeå Trafiksäkerhetscenter.

Utöver detta gäller att:

Kunder med förkylningssymptom uppmanas att stanna hemma. Du kan själv omboka din tid via hemsidan. Om en kund ändå kommer till kurs med sjukdomssymptom och vår personal gör bedömningen att det kan finnas risk för smittspridning kommer deltagandet ställas in. 

Vi uppmanar till god handhygien, och det finns handsprit.

Vi har rengöringsservetter i bilarna så man kan torka av kontaktytor. Hos oss på Umeå Trafiksäkerhetscenter sitter man till största delen ensam i bilen under övningarna. Vi har dessutom stora lektionssalar så man kan sitta med större avstånd till varandra om man känner för det.

Vi tar bara in bokade kunder för att minska antalet personer i lokalerna. Föräldrar eller någon som kommer med en elev får vänta utanför till kursen är klar.

Vi följer utvecklingen löpande och kommer att göra nya bedömningar vid behov. Då kan ni läsa om det här samt i våra sociala kanaler.

All personal som jobbar på Umeå Trafiksäkerhetscenter är vaccinerade.