Fortbildningsdagen 15 december

Då årets fortbildningsdag inte kommer att kunna hållas på plats så tänkte vi att vi skulle testa några olika videomötesprogram.

  • Zoom – det mest kända.
  • Teams – detta ingår i Office 365.
  • Google Meet – enkelt och skolorna använder det.
  • Discord – är inte för video utan bara för tal

Då vi tänkte köra alla under dagen så kan du förbereda dig genom att ladda ner och installera programmen i din telefon redan nu.

Schema för dagen:
8:00 – Vi ser till att alla kan koppla upp sig.
            Klicka här för att komma till Zoommötet
8:30 – Vilka delar under en Risk 2:a är föråldrade?
10:00 – Nya ägaren presenterar sig
Lunch
12:00 – Zoom, vi tittar på funktioner m.m.
12:30 – Teams, en snabb genomgång
13:00 – Google Meet
13:30 – Utvärdering av alla programmen
14:00 – Discord, vad kan jag använda detta till och varför?

Android program

Zoom

Ladda ner Zoom till din Android telefon från Google Play

Google meet

Ladda ner Google Meet till din Android telefon från Google Play

Teams

Ladda ner Teams till din Android från Google Play

Discord

Ladda ner Discord till din Android från Google Play

Iphone program

Zoom

Ladda ner Zoom till din IPhone från App Store

Google meet

Ladda ner Google Meet till din IPhone från App Store

Teams

Ladda ner Teams till din IPhone från App Store

Discord

Ladda ner Discord till din IPhone från App Store

Dator program

Zoom

Här hittar du Zoom

Google meet

Här är Google Meets hemsida

Teams

Här kan du ladda ner Teams.

Discord

Discord är i grund och botten ett program för datorer med väldigt lite "lagg"