Hörnefors logotyp

YKB-yrkeskompetensbevis

Håll dig uppdaterad och välutbildad inom ditt yrke. På Umeå Trafiksäkerhetscenter genomför du din fortbildning för yrkeskompetensbevis. Genom våra unika resurser kan vi låta dig se och uppleva mer i flera praktiska moment. Vår utbildning grundar sig på STR:s YKB-upplägg.

STR YKB fortbildning, delkurs 1, HED YKB

Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för betydelsen av att spara bränsle ur både miljö- och ekonomiskt perspektiv. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna optimera bränsleförbrukningen. Utbildningen varvar föreläsning med gruppdiskussion och reflektion.

 

STR YKB fortbildning, delkurs 2, Specifika godstransporter

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för lastsäkring, samt rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen branschanpassas då lastsäkring, lastning och lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Kursen tar också upp problematik...

 

STR YKB fortbildning, delkurs 2, Specifika persontransporter

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som säkerställer passagerarnas säkerhet och bekvämlighet. Kursen tar också upp problematiken med människosmuggling och annan brottslighet och även ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som...

 

STR YKB fortbildning, delkurs 3, Lagar och regler

Kursdeltagaren uppdateras på de bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider, i och utanför Sverige. Kursen behandlar också reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods- och persontransporter. Kursdeltagaren ska...

 

STR YKB fortbildning, delkurs 4, Ergonomi och hälsa

Kursdeltagaren uppdateras på värdet av god hälsa, bra kosthållning och ergonomiskt arbetssätt. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna förebygga fysiska risker, samt vara medveten om sin fysiska och psykiska förmåga.

 

STR YKB fortbildning, delkurs 5, Trafiksäkerhet och kundfokus

Kursdeltagaren uppdateras på säkerställande av passagerarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Kursen behandlar också risker i trafiken, uppträdande vid krissituationer samt hur företagets anseende kan höjas. Kursdeltagaren ska efter...