Hörnefors logotyp

Umeå Trafiksäkerhetscenters pedagogik

Umeå Trafiksäkerhetscenters pedagogik och metodik syftar till att få en emotionell kontakt med de egna erfarenheterna. Genom denna personliga koppling ökar viljan till en beteendeförändring.

Motivationen till en beteendeförändring måste komma från den enskilde för att bli bestående. Det är nämligen denne som ska utföra den rent praktiska förändringen i sin vardag. Den senaste forskningen visar att en sådan vilja till förändring nås effektivast när insikt och känsla kopplas ihop. Via känslan blir det lättare att återkoppla, minnas och därmed på egen hand förändra ett oönskat beteende.

Detta har vi tagit fasta på, och därmed lämnat den traditionella kunskapsöverföringen bakom oss. Vi jobbar istället i dialog med deltagarna och använder oss av värderingsövningar, öppna diskussionsfrågor, upplevelsebaserade övningar, gruppuppgifter och liknande verktyg. Genom dessa verktyg skapar vi en öppenhet bland deltagarna som möjliggör en personlig koppling till de nya insikterna.

Med denna pedagogik når vi effektivare målet. Och målet är att stärka de positiva värderingarna och attityderna i trafiken samt bidra med en beteendeförändring.