Hörnefors logotyp

B.R.A.-Beteende, Risker & Attityder

Det här får du

Fordon stripade med varumärken har ögonen på sig och är en ypperlig reklamplats. Vilket intryck ger dina fordon ute i trafiken? Fungerar din trafikpolicy?

Under denna utbildning arbetar vi med arbetsmiljön för din personal. Målet är insiktsfull personal, välförankrad trafiksäkerhetspolicy, minskad stress och en åtgärdsplan till företaget. En av våra mest uppskattade kurser.

Mer om utbildningen

B.R.A.-utbildningen är en aktiv arbetsdag och kan förläggas ute på ditt företag. Den är enbart teoretisk och berör flera områden inom arbetsmiljön, såsom trafikbeteenden, stress, trafikpolicy, mobiltelefonanvändning, varumärkesskydd, alkohol/droger med mera.

Vi kommer att lämna de självklara kunskapsfrågorna bakom oss och håller istället ett starkt fokus på deltagarna och de förändringar som ditt företag vill uppnå.

Under kursen arbetar vi med frågor såsom:

  • Hur mycket påverkar andra mitt uppträdande?
  • Hur uppfattar jag andra trafikanter?
  • Vad påverkar trafiksituationen?
  • Vilka dagliga problem upplever jag i trafiken?
  • Vilken är min roll i trafiken?
  • Förarsätet är min arbetsplats. Hur ser den miljön ut?

Olika trafikbeteenden kan väcka starka känslor. Det stora engagemang som deltagarna visar kring de här frågorna ger en bra grund till positiva förändringar. Din personal får även möjlighet att ge in åtgärdsförslag till företaget. Värdefullt bidrag som kan omsättas exempelvis i en trafikpolicy.

Vår pedagogik bygger i hög grad på diskussioner och självvärderingsövningar. Detta ger en fördjupad och personlig förståelse för olika trafikbeteenden. Läs gärna mer om Umeå Trafiksäkerhetscenters pedagogik.

Tid:
Antal:
Offert/prisförslag:

ca 4 timmar
6-16 deltagare per grupp
info@htc.nu
0930-212 86