Hörnefors logotyp

Om Hörnefors

Ett trafiksäkerhetscenter vänder sig till alla kategorier av trafikanter. Vi är glada över att kunna erbjuda en god inlärningsmiljö till våra kunder. Med förtroende kan exempelvis kommuner, företagare och skolor använda centret för information och rådgivning.
•Vi har en lättillgänglig anläggning som är väl anpassad för vårt omfattande kursutbud.
•Vi förfogar över ändamålsenliga och pedagogiska verktyg.
•Vi står för en god utbildningstradition och ett seriöst trafiksäkerhetsengagemang.
•Vi förfogar över en utmärkt kunskaps- och resursbank i vår personal med mångårig utbildningserfarenhet.

Högsta Kreditvärdighet

Vi har fått hösta kreditvärdighet av UC.

Läs mer
Hörnefors och miljön

Vi är en Klimatsäkrad Trafikövningsplats

Läs mer
Hörnefors i trafikantens tjänst

Ett trafiksäkerhetscenters uppgifter sträcker sig vida längre än att utbilda i den traditionella halkkörningen.

Läs mer
Vad vill vi?

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB arbetar med förebyggande trafiksäkerhet och ökad förståelse.

Läs mer