Hörnefors logotyp

Om oss

Umeå Trafiksäkerhetscenter Hörnefors AB har som affärsidé att medverka till att minska lidande och rädda liv genom upplevelsebaserade riskutbildningar som ska få människor att stärka och reflektera över sitt risktänkande i trafikmiljön.

Vi ska via olika pedagogiska metoder arbeta med människor i olika åldrar och behovsnivåer, företag, myndigheter och organisationer.

Hans Löfgren
VD